Fázy výstavby

V projekte Nová Nitra  je  výstavba bytových domov  realizovaná vo viacerých etapách a fázach.

1.fáza I. etapy bola ukončená v roku 2013 postavením bytového domu C 11 s 21 bytmi a siedmimi nebytovými priestormi určenými pre obchodné aktivity a vybudovaním  vonkajších parkovacích miest a priľahlej komunikácie. Všetky byty boli odpredané, nebytové priestory  a niektoré parkovacie miesta sú naďalej v predaji.

2.fáza I. etapy , bytové domy C 13 a C 21 spolu so 47 bytmi a vonkajšími  parkovacími miestami bola ukončená v marci 2017.Všetky byty boli odpredané a odovzdané majiteľom do užívania. Parkovacie miesta sú naďalej v predaji.

3.fáza I. etapy,

·  bytový dom C 22 s 21 bytmi bude ukončený novembri 2017

·  bytový dom C 12 so 42 bytmi a dvoma nebytovými priestormi pre obchodné aktivity  parkovacími miestami  a vonkajšími parkovacími miestami budú ukončené v júni 2018

·  stavba podzemnej garáže so 77 parkovacími miestami bude ukončená v marci 2018

4.fáza I. etapa  bytového domu  C 23 so 49 bytmi a parkovacími miestami  je v štádiu prípravy