Ponuka bytov

Budova C 12 Budova C 22 Budova C 23 Budova C 11 Budova C 13

Kurzorom si vyberte bytový dom, poschodie, kliknite a vyberte si Váš nový byt.

x NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6
x NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x
Byt
Byt Byt Byt Byt Byt
Byt Byt Byt Byt Byt Byt
Byt Byt Byt Byt
Byt Byt Byt Byt
Byt Byt Byt Byt
Byt Byt Byt Byt Byt Byt
Byt Byt

Zadajte parametre pre výber vášho nového bytu

Počet izieb:

Rozloha bytu:

m2

Cena bytu:

 

Stav: Balkón: Podlažie:
Zrušiť filter
Bytový dom Podlažie Číslo bytu Počet izieb Byt v m2 Balkón v m2 Spolu v m2 Stav bytu Cena bytu s DPH Rezervovať
Bytový dom C22 II. Byt C 22-01 3 71,48 m2 3,79 m2 92,62 m2 Predaný
Bytový dom C22 II. Byt C 22-02 2 51,28 m2 68,18 m2 Predaný
Bytový dom C22 II. Byt C 22-03 2 52,08 m2 68,92 m2 Predaný
Bytový dom C22 II. Byt C 22-04 2 41,72 m2 58,56 m2 Predaný
Bytový dom C22 III. Byt C 22-05 3 71,48 m2 7,58 m2 81,34 m2 Predaný
Bytový dom C22 III. Byt C 22-06 2 51,28 m2 4,57 m2 57,80 m2 Predaný
Bytový dom C22 III. Byt C 22-07 2 52,08 m2 3,31 m2 57,06 m2 Predaný
Bytový dom C22 III. Byt C 22-08 2 41,72 m2 3,31 m2 46,70 m2 Predaný
Bytový dom C22 IV. Byt C 22-09 3 71,48 m2 7,58 m2 81,34 m2 Predaný
Bytový dom C22 IV. Byt C 22-10 2 51,28 m2 4,57 m2 57,80 m2 Predaný
Bytový dom C22 IV. Byt C 22-11 2 52,08 m2 3,32 m2 57,07 m2 Predaný
Bytový dom C22 IV. Byt C 22-12 2 41,72 m2 3,31 m2 46,70 m2 Predaný
Bytový dom C22 V. Byt C 22-13 3 71,48 m2 7,58 m2 81,34 m2 Predaný
Bytový dom C22 V. Byt C 22-14 2 51,28 m2 4,57 m2 57,80 m2 Predaný
Bytový dom C22 V. Byt C 22-15 2 52,08 m2 3,31 m2 57,06 m2 Predaný
Bytový dom C22 V. Byt C 22-16 2 41,72 m2 3,33 m2 46,72 m2 Predaný
Bytový dom C22 VI. Byt C 22-17 3 71,48 m2 7,58 m2 81,34 m2 Predaný
Bytový dom C22 VI. Byt C 22-18 2 51,28 m2 4,57 m2 57,67 m2 Predaný
Bytový dom C22 VI. Byt C 22-19 2 52,08 m2 3,31 m2 57,06 m2 Predaný
Bytový dom C22 VI. Byt C 22-20 2 41,72 m2 7,01 m2 50,42 m2 Predaný
Bytový dom C22 VII. Byt C 22-21 4 101,57 m2 3,79 m2 134,13 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-1 3 77,38 m2 3,79 m2 87,89 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-2 2 47,79 m2 49,03 m2 Rezervovaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-3 2 47,79 m2 49,08 m2 Rezervovaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-4 3 67,09 m2 7,39 m2 76,0 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-5 3 67,08 m2 7,39 m2 75,99 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-6 2 47,57 m2 48,86 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-7 2 47,79 m2 64,37 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-8 3 77,38 m2 3,79 m2 103,10 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-9 3 77,38 m2 12,45 m2 91,7 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-10 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-11 2 47,49 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-12 3 67,09 m2 7,39 m2 76,00 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-13 3 67,08 m2 7,3 m2 75,90 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-14 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-15 2 47,79 m2 3,79 m2 52,6 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-16 3 77.38 m2 12,45 m2 91.70 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-17 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-18 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-19 2 47,79 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-20 3 67,09 m2 7,39 m2 76 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-21 3 67,08 m2 7,3 m2 75,90 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-22 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-23 2 47,79 m2 3,79 m2 52,60 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-24 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-25 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-26 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-27 2 47,79 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-28 3 67,09 m2 7,39 m2 76 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-29 3 67,08 m2 7,31 m2 75,91 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-30 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-31 2 47,79 m2 3,79 m2 52,60 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-32 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-33 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-34 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-35 2 47,79 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-36 3 67,09 m2 7,39 m2 76 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-37 3 67,08 m2 7,3 m2 75,90 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-38 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-39 2 47,79 m2 3,79 m2 52,6 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-40 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 VII. Byt C 12-41 4 103,78 m2 135,03 m2 Voľný 251 750 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C12 VII. Byt C 12-42 4 97,60 m2 128,39 m2 Predaný
Bytový dom C13 I. Byt C 13-1 3 58,39 m2 58,39 m2 Predaný
Bytový dom C13 I. Byt C 13-2 1 36,2 m2 36,20 m2 Predaný
Bytový dom C13 I. Byt C 13-3 1 34,37 m2 34,37 m2 Predaný
Bytový dom C13 II. Byt C 13-4 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C13 II. Byt C 13-5 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 II. Byt C 13-6 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 II. Byt C 13-7 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 III. Byt C 13-8 3 69,79 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C13 III. Byt C 13-9 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 III. Byt C 13-10 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 III. Byt C 13-11 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 IV. Byt C 13-12 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C13 IV. Byt C 13-13 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 IV. Byt C 13-14 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 IV. Byt C 13-15 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 V. Byt C 13-16 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C13 V. Byt C 13-17 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 V. Byt C 13-18 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 V. Byt C 13-19 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 VI. Byt C 13-20 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C13 VI. Byt C 13-21 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 VI. Byt C 13-22 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 VI. Byt C 13-23 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 VII. Byt C 13-24 4 103,09 m2 8,09 m2 133,65 m2 Predaný
Bytový dom C21 I. Byt C 21-1 3 58,42 m2 58,42 m2 Predaný
Bytový dom C21 I. Byt C 21-2 2 35,66 m2 35,66 m2 Predaný
Bytový dom C21 II. Byt C 21-3 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C21 II. Byt C 21-4 2 49,3 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 II. Byt C 21-5 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 II. Byt C 21-6 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 III. Byt C 21-7 3 69,76 m2 7,58 m2 77.34 m2 Predaný
Bytový dom C21 III. Byt C 21-8 2 49,3 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 III. Byt C 21-9 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 III. Byt C 21-10 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 IV. Byt C 21-11 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C21 IV. Byt C 21-12 2 49,3 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 IV. Byt C 21-13 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 IV. Byt C 21-14 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 V. Byt C 21-15 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C21 V. Byt C 21-16 2 49,30 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 V. Byt C 21-17 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 V. Byt C 21-18 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 VI. Byt C 21-19 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C21 VI. Byt C 21-20 2 49,30 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 VI. Byt C 21-21 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 VI. Byt C 21-22 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 VII. Byt C 21-23 4 100,95 m2 7,63 m2 131,34 m2 Predaný
Bytový dom C23 I. Byt C 23-45 2 48,11 m2 48,11 m2 Voľný 77 457 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 I. Byt C 23-46 2 43,78 m2 43,78 m2 Voľný 70 486 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 I. Byt C 23-47 2 45,75 m2 45,75 m2 Voľný 74 573 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 I. Byt C 23-48 2 55,83 m2 55,83 m2 Voľný 91 003 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 I. Byt C 23-49 2 48,11 m2 48,11 m2 Voľný 78 419 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-01 3 73,48 m2 12,31 m2 87,72 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 II. Byt C 23-02 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Voľný 95 783 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-03 2 47,49 m2 3,79 m2 53,06 m2 Voľný 94 977 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-04 3 67,07 m2 7,39 m2 76,39 m2 Voľný 120 696 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-05 3 67,07 m2 7,3 m2 76,3 m2 Voľný 120 936 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-06 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Voľný 94 968 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-07 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Voľný 96 318 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-08 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-09 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-10 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-11 2 47,79 m2 2,74 m2 52,01 m2 Voľný 95 178 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 III. Byt C 23-12 3 67,07 m2 7,39 m2 76,39 m2 Voľný 121 460 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 III. Byt C 23-13 3 67,07 m2 7,3 m2 76,3 m2 Voľný 121 317 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 III. Byt C 23-14 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Voľný 97 078 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 III. Byt C 23-15 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-16 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-17 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-18 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-19 2 47,79 m2 2,74 m2 52,01 m2 Voľný 96 219 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-20 3 67,07 m2 7,39 m2 76,39 m2 Voľný 122 224 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-21 3 67,07 m2 7,3 m2 76,3 m2 Voľný 122 080 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-22 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Voľný 97 606 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-23 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-24 3 73,47 m2 12,32 m2 87,72 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-25 3 73,45 m2 12,31 m2 87,69 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-26 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Voľný 98 100 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 V. Byt C 23-27 2 47,79 m2 2,74 m2 52,01 m2 Voľný 97 259 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 V. Byt C 23-28 3 67,07 m2 7,39 m2 76,39 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-29 3 67,07 m2 7,3 m2 76,30 m2 Voľný 122 843 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 V. Byt C 23-30 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Voľný 98 661 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 V. Byt C 23-31 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-32 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-33 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-34 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Voľný 99 529 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-35 2 47,79 m2 3,79 m2 53,06 m2 Voľný 98 692 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-36 3 67,07 m2 7,39 m2 76,39 m2 Voľný 124 516 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-37 3 67,07 m2 7,3 m2 76,30 m2 Voľný 124 369 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-38 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Voľný 98 134 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-39 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Voľný 99 529 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-40 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 VII. Byt C 23-41 3 68,19 m2 131,55 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 VII. Byt C 23-42 2 47,68 m2 8,43 m2 148,22 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 VII. Byt C 23-43 2 47,68 m2 8,43 m2 148,22 m2 Voľný 142 291 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VII. Byt C 23-44 3 68,19 m2 131,55 m2 Voľný 159 176 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU